نمونه سوال درس انقلاب اسلامی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  1-كدام يك از گزينه هاي زير مربوط به  انديشه سكولاريسم در انقلاب مشروطه نيست؟

  1-  تلاش براي سوق  دادن ايران به سوي مشروطيت غربي

  2-  حفظ نظريه هاي سنتي در باب مسائل اجتماعي به وي‍‍ژه سياست و حكومت

  3-  داشتن نگرشي دين ستيزانه و مخالفت با دين و روحانيت

  4-  طرف داران اين جريان فكري رجال و قشر هاي تحصيل كرده جامعه بودند.

  جواب صحيح= گزينه 2صفحه 100

  *****************************************************************************

  2-كدام يك از گزينه هاي زير از اشكال ناسيوناليسم در ايران بود ؟

  1-   ناسيوناليسم ضد اسلامي كه از سوي دولت پهلوي تبليغ مي شد

  2-   ناسيوناليسم بر وطن گرايي و جدايي از غرب تاكيد داشت

  3-  ناسيوناليسم  ضد خارجي و آزادي طلب كه بيشتر بر دموكراسي نظام پارلماني و حكومت قانون اصرار مي ورزيد

  4-   همه موارد

  جواب صحيح= گزينه 4 صفحه101

  ********************************************************************************

  3-مهمترين گروهي كه بر مبناي جريان فكري ناسيوناليسم ليبرال شكل گرفت چه بود

  1-  جبهه ملي اول

  2-  گروه هاي ضد اسلامي

  3-  تشكيل جبهه ضد امپرياليستي

  4-  حزب توده

  جواب صحيح= گزينهالف صفحه 101 و 102

  ********************************************************************************

  4 كدام يك از جريان هاي فكري از صدر مشروطيت مباني ضد ديني نداشتند؟

  1-  سوسياليسم

  2-  ناسيوناليسم

  3-  ليبراليسم

  4-  هيچ كدام

  جواب صحيح= گزينه4 صفحه102

  **********************************************************************************

  5-جريان فكري سوسياليسم به چه منظور در صدر مشروطيت پديدار شد؟

  1-  ملي شدن صنعت نفت

  2-   حل مشكلات سياسي اقتصادي جامعه

  3-  تغيير جامعه ايران و ايجاد نظام سوسياليستي

  4-  گزينه 2و3

  جواب صحيح= گزينه4 صفحه102

  ***********************************************************************************

  6-كدام يك از ديدگاه هاي زيردر زمان مشروطيت  به عنوان يك ايدئولوژي انقلابي  مطرح شد؟

  1-  ناسيوناليسم

  2-  سوسياليسم

  3-  ليبراليسم

  4-  جريان فكري اسلام گرا

  جواب صحيح= گزينه 2 صفحه102

  ***********************************************************************************

  7-مهم ترين تشكيلات منسجم مذهبي در زمان مشروطيت كدام يكگزينه هاي زير است؟

  1-  حزب توده

  2-  جبهه ملي اول

  3-  جبهه ملي دوم

  4-  جمعيت فداييان اسلام

  جواب صحيح= گزينه 4 صفحه103

  ************************************************************************************

  8-در كودتاي 28 مرداد كدام يك از جريان هاي فكري پايان يافت؟

  1-  ناسيوناليسم

  2-   ليبراليسم

  3-  جريان فكري اسلام گرا

  4-  گزينه 1و2

  جواب صحيح= گزينه 4 صفحه104

  ***************************************************************************************

  9-جريان اسلام فقاهتي-ولايتي در مقابل راه حل هاي سياسي و انقلابي مبارزه عليه رژيم به چه فعاليت هايي روي آورد؟

  1-  فكري و فرهنگي

  2-  تغييرات سياسي

  3-   مسلحانه

  4-  همه موارد

  جواب صحيح= گزينه1 صفحه105

  *************************************************************************************

  10-كدام يك از گزينه هاي زير مربوط به حزب ملل اسلامي نيست؟

  1-  مرامنامه اين گروه بر چهار اصل بود(تاكيد بر اسلام ،استناد به قرآن،سنت،تاكيد بر همبستگي ملل و سرزمين هاي اسلامي)

  2-   اين حزب حسنعلي منصور  را با مجوز شوراي روحانيت به جرم تبعيد امام و تصويب لايحه كاپيتولاسيون ترور كرد

  3-  در سال 1340 تاسيس شد و در اوايل از رشد چنداني برخوردار نبود

  4-  در اواخر مهر 1344 اين حزب به دست ماموران امنيتي رژيم پهلوي كشف شد و برخي از افراد آن بازداشت شدند.

  جواب صحيح= گزينه2  صفحه 107

  ************************************************************************

  11-جريان اصلي و موثر در جبهه ملي  دوم چه بود؟

  1-  حزب ايران

  2-  حزب مردم ايران

  3-  سوسياليست

  4-  همه موارد

  جواب صحيح= گزينه4 صفحه 108

  ***********************************************************************************************

   12-دليل منحل شدن جبهه ملي دوم چه بود؟

  1-  چون ماهيت غير ديني داشت

  2-  مخالفت با حضور و فعاليت جناح مذهبي

  3-   كنار گذاشتن دكتر مصدق

  4-  همه موارد

  جواب صحيح= گزينه4 صفحه 108

  *********************************************************************************************

  13-گروه ها و جريانات چپ كه در  دهه 1340 پا به عرصه وجود گذاشتند به رغم تنوعشان در يك وجه اساسي اشتراك داشتند و آن ...............بود؟

  1-  جدايي دين از سياست

  2-  ملي شدن صنعت نفت

  3-  دوري از حزب توده و محكوم كردن رهبري آن

  4-  هيچ كدام

  جواب صحيح= گزينه3 صفحه109

  *******************************************************************************************

  14- پايگاه اصلي سازمان چريك هاي فدايي خلق كدام يك از گزينه هاي زير بودند؟

  1-  بقاياي حزب توده

  2-  محافل دانشگاهي

  3-  روحانيون

  4-  گزينه 1و2

  جواب صحيح= گزينه4 صفحه 110

  ******************************************************************************************

   15-مهمترين اقدام چريك هاي فدايي خلق در طول فعاليت خود چه بود؟

  1-  ترور حسنعلي منصور

  2-  عمليات سياهكل د ر شمال

  3-  كودتاي 28 مرداد

  4-  هيچ كدام

  جواب صحيح= گزينه2 صفحه 110

  ******************************************************************************************

   

  نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:00
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها