سولات تفسیر سوره حمد استاد آقاحسینی

ساخت وبلاگ
چکیده : سولات تفسیر سوره حمد سولات تفسیر سوره حمد 1-     چرا به سوره حمد ام الکتاب گفته شده است ... با عنوان : سولات تفسیر سوره حمد استاد آقاحسینی بخوانید :

سولات تفسیر سوره حمد

سولات تفسیر سوره حمد

1-     چرا به سوره حمد ام الکتاب گفته شده است

2-     نام گذاری سوره حمد به فاتحه الکتاب برچه مطلب و نکته مهمی دلالت دارد

3-     ایا بسم الله.......جزئ هر سوره است یا آیه مستقلی است دید گاه های علمای شیعه وسنی را بنویسید

4-     چرا دربسم الله باتوجه به صفا ت واسامی دیگر فقط از نام الله استفاده شده است

5-     چرا هر مسمانی باید کار های خودرا با بسم الله شروع کند

6-      چرا دربسم الله بعد از نام الله، خدا را با دو صفت رحمن  ورحیم می خوانیم

7-     فرق بین رحمن و رحیم چیست؟

8-     چرا هرحمد وستایشی ازهرچیز و هرکس انجام گیرد به خدا برمی گردد؟

9-     معنای الحمد لله رب العالمین چیست؟

10- رب العالمین برکدام صفت خدا دلالت دارد ومعنای ربوبیت خدا چیست ؟

11- با توجه به ایات اول سوره حمد "الحمد............ مالک یوم الدین چرا باید خدارا عبادت و سپاسگذاری کنیم

12- چرا بنده در نماز پس از ستایش وتوصیف خدا"الحمد لله رب العلمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین " با خدا به صورت حضوری می گوید: "ایاک نعبد وایاک نستعین"؟

13- معنای  ایاک نعبد و ایاک نستعین چیست و دلالت برچه نوع توحید دارد

14- چرا در ایاک نعبد و ایاک نستعین از صیغه جمع(ما ترا مپرستیم)استفاده می کنیم

15- چرا نماز گذار هرروز از خدا می خواهد اورا به صراط مستقیم هدایت کند

16-  صراط مستقیم چیست و چه ویژگی هایی دارد

17- راههای(انحرافی)  که دربرابر صراط مستقیم قرار دارد چیست

18- منظور از نعمت درصراط الذین انعمت علیم چیست

19- نعمت داده شدگان چه کسانی هستند

20- مغضوب علیهم چه کسانی هستند و تفاوت آن ها با ضالین (گمراهان )چیست

21- چرا در روایات ما یهود  مصداق مغضوبین و بعضی از نصاری به عنوان ضالین معرفی شده اند

22- کدام ایات سوره حمد دلالت بر توحید ذاتی و صفاتی دارد

23- کدام ایه سوره حمد بیان کننده توحید عبادی و افعالی است

24- معنای توحید عبادی وافعالی جیست

25- چرا وقتی به ایاک نعبد و ایک نستعین   می رسیم لحن کلام از  حالت توصیف به حالت خطاب وحضوری تغییر می یابد؟

26-  نکات تربیتی سوره حمد را به اختصار ذکر کنید

27- چگونه در سوره حمد از روش غیر مستقیم در آموزش وتربیت استفاده شده است

28- در سوره حمد چند نوع الگو معرفی شده اند

29-  کدا م ایات سوره حمد در بردارنده شیوه انذار وهشدار است

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۶ساعت 15:53&nbsp توسط جواداستادمحمدی  | 

آقاحسینی,...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت: 12:56